БГ
Екип
Обекти по местоположение

д-р арх. Гичка Ангелова Кутова

Експерт по активни слънчеви системи в сградите, енергийна ефективност
Главен проектант, управител
Член на Съюза на архитектите в България
Член на Камарата на архитектите в България

арх. Дилян Каменов

Експерт по проектиране и строителство на промишлени сгради
Главен проектант, управител
Съуправител в инвестиционни компании “ПиК инвест” ООД и
“Болкан фрозен фруудс” ООД
Член на Камарата на архитектите в България

арх. Павел Добрев

Архитект – проектант

инж. Николай Чуканов

Проектант по част Конструкции
Експерт по проектиране на метални конструкции

Проектанти по част Конструкции:

инж. Петко Петков
инж. Петя Маринчева
инж. Цветан Ганчев
инж. Анна Ганчева

Проектанти по част Електро:

инж. Ясен Цветанов
инж. Мария Цветанова
Инж. Красимира Николова

Проектанти по част ВиК:

инж. Ценка Лозанова
инж. Евгения Иванова
инж. Елена Йовова

Проектанти по част ОВК и Енергийна ефективност:

доц. д-р инж. Харалампи Атанасов
инж. Светла  Илиева
инж. Александър Клисаров
инж. Маргарита Димитрова

Проектанти по част Геодезия:

Инж. Камен Златарев
Инж. Гинчо Костов
Инж. Малина Делева

Проектанти по част Газификация:

Инж. Димитрина Тодорова

Проектанти по част Озеленяване:

Инж. Маруся Нокова
Инж. Таня Гигова

Проектанти по част ПБЗ:

Инж. Александър Малинов

Всички права запазени © www.www.designart.bg
уеб дизайн: